Från kundskiss till färdig i butik på 7 dagar

I en liten flexibel organisation går det att åstadkomma det mesta på kort tid. Utställningsenheten är både producerad och monterat av Enströms.

PROJEKTLEDNING - KONSTRUKTION - PRODUKTION - MONTERING I BUTIK